Reklamation & ersättning

Vid anmälan av ett reklamationsärende ser Flygbussarna Door to Gate till varje ärende utifrån den specifika situationen och gör en individuell bedömning av möjlig kompensation utifrån det. För att ärendet ska bli hanterat behöver reklamationen skickas in till Flygbussarna Door to Gate via vårt kontaktformulär inom 3 månader från det att resan ägt rum.

Om det bestäms att ett reklamationsärende är ett resultat till följd av fel från företaget, kan kunder få ersättning i form av kompensationer vid kommande bokningar eller i vissa fall, en delvis eller fullständig återbetalning. I de flesta fall där alternativa transporter tas och betalas av kunden, kommer återbetalningen inte omfatta full återbetalning av den ursprungliga bokningen, utan skillnaden mellan det alternativa transportmedlet och kostnaden för den ursprungliga bokningen hos Flygbussarna Door to Gate. 

Om det bestäms att ett reklamationsärende är ett resultat till följd av fel från kunden eller omständigheter som Flygbussarna Door to Gate inte kan rå över utgår ingen kompensation. 

Om din tilldelade Door to Gate bil blir försenad eller får förhinder vid din upphämtning, kommer du att bli kontaktad av vår trafikledning. Ibland händer det att vi vid behov ersätter din Door to Gate bil med en taxibil. Du får då ett meddelande om detta via ett telefonsamtal eller SMS. 

Vid försening eller om du har en skälig anledning att tro att bilen blir försenad har du rätt till ersättning för annan transport. En förutsättning för rätt till ersättning är att det var skäligt att välja den transport eller de transporter som använts. 

Om du inte begär ersättning för annan transport vid försening har du rätt till prisavdrag med:

  • 50 % av biljettpriset, om förseningen uppgår till mer än 20 minuter
  • 75 % av biljettpriset, om förseningen uppgår till mer än 40 minuter
  • 100 % av biljettpriset om förseningen uppgår till mer än 60 minuter

Om du innan avresa accepterar en annan upphämtningstid av Flygbussarna Door to Gate än den tidigare bokade tiden, är det den nya angivna upphämtningstiden som gäller för dessa villkor.

Vid resa från Arlanda flygplats kommer din bil normalt att hämta upp dig inom 20 minuter efter att du slutfört din incheckning för resan. Dock kan en förlängd väntetid förekomma i vissa fall.Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk