Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter för tjänst Flygbussarna Door To Gate

Inledning

Personuppgiftsansvarig är; Merresor AB, Cityterminalen, Klarabergsviadukten 72, 111 64 Stockholm.

Merresor AB samlar in personuppgifter om kunder som använder vår tjänst Flygbussarna Door to Gate. Genom att besöka vår webbplats eller mobilapp och använda vår tjänst Flygbussarna Door to Gate, samtycker du till att Merresor AB samlar in och använder dina personuppgifter i enlighet med vad som framgår nedan.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas.

Med personuppgifter menas namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, och all övrig information som på något sätt kan knytas till en enskild individ.

Uppgifter som samlas in

När du besöker våra webbplatser eller mobilapp samt använder vår tjänst och köper en resa av oss, samlar vi in information. Den information vi kan samla in är:

 • För- och efternamn.
 • Adress.
 • Telefonnummer.
 • E-postadress.
 • Bokade resor.
 • Genomförda resor.
 • Konto, kortnummer och kortets giltighetstid.

Hur vi använder dina uppgifter

Uppgifterna sparas i vår kunddatabas och används för att:

 • Administrera de resor du bokat.
 • Meddela och skicka meddelanden till dig gällande er resa.
 • Hantera betalningar och kreditkontroller. 
 • Underlätta vid framtida användning av tjänst. 
 • Informera om tjänster samt aktuella kampanjer och erbjudanden från oss om så önskas.
 • Kommunicera i frågor gällande era resor och ert konto.
 • Ge er information om eventuella uppdateringar och ändringar i tjänst.

Hur länge vi sparar uppgifterna

Dina personuppgifter sparas i vår kunddatabas. Databasen gallras regelbundet från inaktuella uppgifter eller uppgifter som inte längre behövs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som kund.

Vilka vi delar uppgifterna med

Merresor AB säljer, byter eller vidareförmedlar inte dina personuppgifter till andra. Vi kan komma att sammanställa statistik om våra kunder, försäljning, trafikmönster och information för intern uppföljning, denna statistik innehåller ingen personligt identifierbar information. Merresor AB kan lämna ut kontoinformation om det är nödvändig för att följa lagen.       

Begäran om registerutdrag

Du har rätt att få information om hur Merresor AB behandlar dina personuppgifter. Om de uppgifter vi behandlar om dig skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga har Merresor AB en skyldighet att vidta åtgärder för att rätta eller radera de aktuella uppgifterna. Efterfrågan av information görs till Merresor AB genom skriftlig undertecknad begäran till Merresor AB.

Brevet skickas till:

Merresor AB

Funktion Kvalitet

Cityterminalen, Klarabergsviadukten 72 111 64 Stockholm

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk